Heemkunde Vereniging Nederweert - Werkgroep Genealogie

 

 

Het bestuur van de Heemkundevereniging Nederweert heeft besloten tot de oprichting van een genealogische werkgroep, mits er voldoende belangstelling bestaat.

 

 

Het bestuur veronderstelt dat deze belangstelling er in voldoende mate zal zijn. Immers op 8 maart jl werd in de Pinnenhof te Nederweert een genealogische contactdag gehouden, waarvoor veel belangstelling was. Aan deze contactdag hebben ongeveer 15 personen deelgenomen uit de regio die bezig zijn met stamboomonderzoek. Verder blijkt dat er steeds meer belangstelling is voor genealogie.

Vandaar dat een werkgroep hieraan een positieve bijdrage kan leveren.

 

 

 

Heemkundevereniging Nederweert, november 2009

Oprichting Werkgroep Genealogie  (stamboomonderzoek).

 

 

Het doel van de werkgroep is;

- Het op weg helpen van personen die willen starten met stamboomonderzoek.

 

- Personen die al bezig zijn met stamboomonderzoek, maar op onderdelen vastgelopen zijn, weer verder te helpen.

 

- Het uitwisselen van gegevens onderling. Vaak is er overlapping tussen stambomen en kan men informatie uitwisselen.

 

- Het opzetten van projecten die kunnen leiden tot lezingen of artikelen.

 

 

De bedoeling is om 3 tot 4 keer bij elkaar te komen waarbij de nadruk ligt op de volgende zaken;

- De deelnemers bepalen zelf de frequentie en de onderwerpen voor de bijeenkomsten.

 

- De opzet is dat men leert van elkaar.

 

 

 

Vanuit de heemkundevereniging willen Bert van Laer en Henk Hermans hierin het voortouw nemen. Voor opgave of inlichtingen kunt u ook bij hen terecht;

(van deelnemers wordt verwacht dat ze lid zijn of worden van de heemkundevereniging)

 

 

U kunt contact opnemen met Werkgroep Genealogie via e-mail info@heemkundenederweert.nl

 

 

In januari 2010 willen we starten met de eerste bijeenkomst.