Heemkunde Vereniging Nederweert - Werkgroep Genealogie

 

 

Verslag 2010

Naar aanleiding van een geslaagde genealogische contactdag, gehouden in maart 2009, is besloten een genealogische werkgroep op te richten. Deze werkgroep is begin 2010 van start gegaan met 17 leden. De eerste bijeenkomst was op 25 februari 2010.

 

In 2010 zijn 5 bijeenkomsten gehouden;

25-02-2010   Kennismaking en bepaling doel.

14-04-2010    Inleiding Cees Heystek inzake computer genealogie.

16-06-2010    Bespreking verschillende computerprogramma`s.

15-09-2010    Bespreking kwartierstaten.

17-11-2010    Uitwisseling informatie n.a.v. kwartierstaten.

 

Naast de hiervoor vermeldde bijeenkomsten is er nog onderling contact geweest tussen de werkgroepleden inzake computerprogramma`s en uitwisselen van gegevens.

Er hebben zich 19 personen aangemeld waarvan er zich 2 weer hebben afgemeld. Dus de werkgroep heeft 17 deelnemers.

 

Evaluatie 2010

Op de bijeenkomst van 17-11-2010 heeft met de deelnemers een evaluatie van de werkgroep plaatsgevonden. De belangrijkste conclusies waren;

- De werkgroep blijft actief voor het ondersteunen van beginnende genealogen.

- De werkgroep voldoet aan de verwachtingen en er is besloten op de ingeslagen weg door te gaan.

- De basiskennis van de werkgroepleden is niet gelijk. Met name is dit van toepassing op de kennis en vaardigheden met het omgaan van de computer en computerprogramma`s. Hier zal extra aandacht aan besteed worden.

- Onderwerpen voor 2011.

o Doorgaan met informatie uitwisseling op basis van de kwartierstaten.

o Onderzoek naar de molenaarsfamilies in Nederweert. Nederweert had een grote molendichtheid. Waardoor kwam dit, welke families speelden hierin een belangrijke rol en welke rol was dit?

o De internetsite wat-was-waar  biedt een schat aan informatie. Deze website is niet klantvriendelijk. Demonstratiebijeenkomst houden over de werkwijze van deze website.

o Kadastrale geschiedenis van een gehucht uitzoeken.

 

Verslag: H. Hermans

Werkgroep Genealogie activiteiten 2011

De werkgroep telt 19 leden.

De groep is in 2011 4 x bij elkaar gekomen, met de volgende onderwerpen:

19 jan. Bespreking en uitwisseling gegevens kwartierstaten.

15 juni Woongeschiedenis, project van de heemkundevereniging Oos Near.

19 okt. Bespreking bronnen met betrekking tot stamboomonderzoek.

21 dec. Woongeschiedenis door Tom Geuns en aandacht aan het verklaren van bijnamen.

 

Werkgroep Genealogie activiteiten 2012

De werkgroep bestond einde verslagjaar 2012 uit 21 leden.

Er zijn 4 bijeenkomsten gehouden waarbij de opkomst varieerde van 13 tot 19 personen.

De volgende onderwerpen zijn aan de orde geweest;

- Stamboomonderzoek voor beginners.

- Iedere bijeenkomst kwam het onderwerp, problemen bij stamboomonderzoek, aan de orde. Door van elkaar te leren zijn veel problemen op te lossen.

- Raadplegen bronnen. Welke bronnen zijn te raadplegen en hoe. De inventarisatie die hiervoor gemaakt is, is op de website van de vereniging geplaatst.

- Namen en bijnamen. Aan de hand van het boek Nederweerts verleden "Namen en bijnamen" zijn bijnamen verklaard.

- Project bewoningsgeschiedenis. Tom Geuns heeft het Sittards project "Aezel" toegelicht alsmede de stand van zaken in onze regio behandeld.

- Inleiding van Frits Knapen over Schoor, Roeven en Kraan en dan toegespitst op namen en bijnamen.

 

Werkgroep Genealogie activiteiten 2013

Aantal deelnemers.

Het aantal deelnemers is onveranderd gebleven op 19.

De werkgroep is in het verslagjaar 4 maal bij elkaar geweest en wel op 20 februari, 15 mei, 18 september en 20 november. De opkomst varieerde van 12 tot 16 personen.

 

De volgende onderwerpen zijn aan de orde geweest;

- Iedere bijeenkomst kwam het onderwerp, problemen bij stamboomonderzoek, aan de orde. Door van elkaar te leren zijn veel problemen op te lossen.

- Toelichting op het computerprogramma Gens Data Pro door het lid Frans Veugen.

- Namen en bijnamen. Aan de hand van het boek Nederweerts verleden "Namen en bijnamen" zijn bijnamen verklaard.

- Project bewoningsgeschiedenis. Tom Geuns heeft het Sittards project "Aezel" toegelicht alsmede de stand van zaken van het project in onze regio regelmatig aan de orde gesteld.

- Deelname aan het Derde Limburgse Kwartierstatenboek. Meerdere leden van de werkgroep nemen hier aan deel.  

- Toelichting op het computerprogramma Aldfear door het lid Peter Vossen.

- Genealogie en de mogelijkheden via internet. Inleiding door dhr Fred Baltus bestuurslid sectie Genealogie van het LGOG.

 

Werkgroep Genealogie activiteiten 2014

Aantal deelnemers.

Het aantal deelnemers is onveranderd gebleven op 19 ( 1 afmelding en 1 aanmelding)

De werkgroep is in het verslagjaar 3 maal bij elkaar geweest en wel op 27 maart, 15 mei en 20 november. De opkomst varieerde van 12 tot 16 personen.

 

De volgende onderwerpen zijn aan de orde geweest;

- Iedere bijeenkomst kwam het onderwerp, problemen bij stamboomonderzoek, aan de orde. Door van elkaar te leren zijn veel problemen op te lossen.

- DNA onderzoek in relatie tot stamboomonderzoek. Toelichting door Bert van Laer.

- Project bewoningsgeschiedenis. Tom Geuns heeft het Sittards project "Aezel" toegelicht alsmede de stand van zaken van het project in onze regio regelmatig aan de orde gesteld.

- Opslaan en beheer van fotomateriaal.

- Deelname aan het Derde Limburgse Kwartierstatenboek. Meerdere leden van de werkgroep nemen hier aan deel.  

- Voorbereiding Genealogische Markt welke op 9 mei 2015 te Weert wordt gehouden.