Denk aan de actie; Rabobank Samen Sterker 2017. Van 3 tot 17 oktober kunt u een stem uitbrengen op onze vereniging. Maak er gebruik van.

 

Nederweert, 28 september 2017

 

 

Dames en Heren,

 

Hierbij nodigen wij u uit voor een bijeenkomst op :

 

Dinsdag 10 oktober  om 20.00 uur

Gemeenschapshuis Haaze-Hoof, Aerthijsplein te Ospel (Let op, andere zaal)

 

Met een inleiding van Henk Hermans met het onderwerp;

De betekenis van de familie Aerthijs voor de oprichting van de parochie Ospel en de bouw van de kerk.

 

Iedereen kent het pleintje op Ospel. Vele weten dat dit het Aerthijsplein is.

Een zeer beperkt aantal mensen weet dat de familie iets van doen heeft gehad met de oprichting van de parochies Ospel in 1864. Verder weet vrijwel niemand waar de familie Aerthijs gebleven is, wat ze gedaan hebben voor de parochie en waarmee ze hun vermogen verdiend hebben.

Deze presentatie probeert inzicht te geven in 3 vragen;

-          De familienaam Aerthijs. Waar komt de naam vandaan en waar is de familie gebleven?  Nergens in de omgeving komt deze naam nog voor.

-          Wat hebben ze betekent voor de oprichting van de parochie. Volgens het onderschrift op het naamplaatsje bij het plein hebben ze een belangrijk aandeel gehad in de stichting van de parochie. Maar waaruit bestond dit aandeel? Wat is hiervan nog terug te vinden?

-          De familie was voor die tijd zeer vermogend. In 1881 werd hun vermogen geschat op fl 200.000. Een gemiddelde boerderij was toen tussen de  fl 2500 en fl 3500 waard. Waar hebben ze hun vermogen mee verdiend.  Alom wordt verteld met de schapenhandel. Is dit ook zo of werd het vermogen op een andere manier verkregen?

Naast een antwoord op deze vragen heeft het onderzoek ook nog een aantal wetenswaardigheden uit de regio opgeleverd.  Heemkundige interessante zaken. Zo had de familie geld geleend aan notaris Le Brun in Nederweert die in 1894 failliet ging ( De Stg. Geschiedschrijving Nederweert publiceerde hierover in het weekblad van 24 aug jl.)

 

Wij rekenen op een grote opkomst.

Jan Tindemans                                 Henk Hermans

voorzitter                                         secretaris

 

Als u lid bent van de Rabobank dan krijgt u binnenkort van de “Rabobank Samen Sterker 2017” actie. Via uit te brengen stemmen verdeeld de Rabobank € 115.000 over verenigingen. Van 3 tot 17 oktober kunt u uw stemmen uitbrengen. U krijgt 5 stemmen waarvan er maximaal 2 op een (1) vereniging kunt uitbrengen. Steun onze vereniging en geef ons 2 stemmen. Bij voorbaat dank.

 

Activiteiten gepland in 2017en 2018;

Dinsdag 21 november. Inleiding over “Bolle Jan” oftewel Jan Hendrix door Hein Jansen en Con van Nieuwenhoven.

Dinsdag 19 december. Culturele avond mmv Jos Meersmans

Dinsdag 23 januari 2018. Historie “Pand Diverso” door Hein Jansen.