Werkgroep Genealogie - Bronnen ten behoeve van stamboomonderzoek - deel 1

Nederweert, augustus 2016

Op de bijeenkomst van de werkgroep van 19 oktober 2011 is aandacht besteed aan de bronnen t.b.v. stamboomonderzoek.

Er is een lijst opgesteld waar men gegevens kan vinden en dan vooral gezien vanuit de regio Nederweert en Weert. Getracht is een zo compleet mogelijke lijst te maken.

 

Echter bijna dagelijks komen er op internet nieuwe sites bij. Dus dit is een basislijst en pretendeert zeker niet compleet te zijn.

Archieven

 

Gemeentearchieven cq streekarchieven. Nederweert, Weert, Roermond

- Burgerlijke stand (geboorte, trouwen en overlijden)

- Bevolkingsregister 1796; 1815, 1830, 1840, 1850 enz.

- In het archief van de gemeente Weert zijn ook de doop-, trouw- en begrafenisboeken van de parochies in regio Weert te raadplegen. Deze zijn ook digitaal beschikbaar en kopieën zijn te downloaden. In Weert zijn ook akten van aangifte successie (alleen van diegenen die overleden zijn in Weert).

- Overige gegevens onder andere besluiten van de gemeenteraad.

 

SHCL (Sociaal Historisch Centrum Limburg) te Maastricht. Voorheen RAL (Rijksarchief Limburg)

- Geboorte, trouwen en overlijden van alle gemeenten in Limburg (1800-1925).

- Akten Memorie van successie van alle personen in Limburg (overleden in de periode 1819 tot ongeveer 1925).

- Kaartmateriaal.

- Archief Kantongerechten (o.a. Weert).

- Notariële archieven.

- Archief Provinciaal Bestuur (o.a. met betrekking tot molens, kerken enz).

- Afgifte paspoorten door de provincie.

 

Archief Den Haag

Nationaal Archief (naast NS Station Den Haag Centraal)

 

Eindhoven. Regionaal archief voor de regio Zuid Oost Brabant

 

Felix archief Antwerpen

Digitaal: http://www.felixarchief.be/

In de periode 1850-1900 zijn veel personen uit onze omgeving gaan werken als dienstmeid of dienstknecht in Antwerpen. Van iedere persoon is een dossier in het kader van de vreemdelingenregistratie. In ieder geval is na te gaan waar ze wanneer gewoond hebben en soms is er meer informatie beschikbaar.  

Via;  

          Archief raadplegen

         Archievenoverzicht

         Zoeken naar personen (scrollen naar onderaan op de pagina)

         Vreemdelingendossiers

         Bevolking

         District Antwerpen

         Vreemdelingenzaken (digitaal zoeken, na aanvragen password)

              http://zoeken.felixarchief.be/zHome/Home.aspx?id_isad=87085

 

Schepenbankregisters

Heemkunde verenigingen

 

Er is een aantal heemkunde verenigingen dat ook databestanden heeft m.b.t. stamboomonderzoek.

 

Heemkundekring "de Baronie van Cranendonck"

http://www.heemkundekringcranendonck.nl/

heeft een uitgebreid databestand op computer te raadplegen in het Schepenhuis gelegen op de markt in Budel. Open iedere eerste donderdag van de maand van 14.00 tot 22.00 uur.

 

Heemkunde Vereniging "Oos Near"

http://www.oosnaer.nl/stamboomonderzoek/

heeft een DVD uitgebracht met daarop databestanden van de burgerlijke stand van alle "oude " Leudalgemeenten.  

 

Heemkunde Vereniging Peer (Belgie)

http://www.heemkundepeer.be/

 

Heemkunde Vereniging "Medelo"

http://www.medelo.nl

Meijelse doop, huwelijks, overlijdens registers, bidprentjes en diverse archiefbronnen online beschikbaar

 

Heemkundekring H.N. Ouwerling - Deurne

http://www.heemkundekringdeurne.nl/

Kenniscentrum voor de Deurnese historie (+Liessel en Vlierden), diverse bronnen ook digitaal beschikbaar.

 

 

DVD`s en CD`s

 

Gendalim

CD met nagenoeg alle bestanden van de parochies in Limburg van ongeveer 1625 tot 1800. Dopen, trouwen en begraven. Goede zoekfunctie. Voor verdere informatie zie http://www.gendawin.nl

 

DVD met gezinsoverzichten gemeente Leudal

Te verkrijgen bij Heemkundevereniging Oos Naer: http://www.oosnaer.nl

Zie ook Genealogie Bronnen deel  2 en deel 3